Gaat de pre-pack onderuit?

Gaat de pre-pack onderuit?

Status van de pre-pack naar aanleiding van de conclusie van de Advocaat-Generaal in de zaak Estro

Eerder legde ik uit dat de regering bezig is met het verankeren van de pre-pack in de wet. (Dit kun je hier nog eens nalezen). Er is veel kritiek op de beperkte bescherming die werknemers hebben bij het realiseren van de doorstart op deze manier.

Vakbond FNV heeft over dit onderwerp een zaak aangespannen. Dit gaat over de gerealiseerde pre-pack bij kinderdagverblijf Estro. In november 2013 is Estro een pre-pack gestart, waarbij de doorstartende onderneming Smallsteps ongeveer 250 van de 380 kinderopvangcentra zou overnemen met behoud van werkgelegenheid voor ongeveer 2600 van de 3600 werknemers. Een aantal van de werknemers die niet mee over zijn gegaan naar Smallsteps is een procedure gestart. De rechtbank heeft in die procedure de vraag gesteld aan het Europese Hof van Justitie of –net als bij een faillissement- de regels van overgang van onderneming ook niet op de pre-pack van toepassing zijn.

Onlangs heeft de Advocaat-Generaal in de zaak bij het hof van Justitie zijn conclusie gepubliceerd. Hij neemt het standpunt in dat deze regels van overgang van onderneming wel van toepassing moeten zijn. Dit zou met zich meebrengen dat alle werknemers automatisch, met behoud van arbeidsvoorwaarden, in dienst komen van de doorstartende partij.

Dit zou het begin van het einde van de pre-pack kunnen betekenen. Als het Hof van Justitie de conclusie van de Advocaat-generaal volgt, heeft dit grote gevolgen voor het gebruik van de pre-pack. Vaak is het niet haalbaar of aantrekkelijk om een doorstart met alle werknemers te realiseren. Het is dan ook goed denkbaar dat potentiële doorstartende partijen geen interesse meer hebben. Het is daarom naar mijn mening maar de vraag of de werknemers zoveel beter af zijn met dit standpunt van de Advocaat-Generaal.

Wij zijn erg benieuwd naar de uitspraak van het Hof van Justitie en houden je daarover op de hoogte!

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!