Haastige spoed is zelden goed..

Haastige spoed is zelden goed..

Over de ontbinding van een vennootschap

 Je wilt je BV beëindigen, maar weet niet precies hoe. De kamer van koophandel geeft aan dat de vennootschap ontbonden moet worden. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Kan altijd worden ontbonden? En wat is je taak en verantwoordelijkheid als bestuurder? Dat leg ik je uit.

Om tot ontbinding van de BV over te kunnen gaan is een formeel besluit nodig van de aandeelhoudersvergadering. Daarna kan de ontbinding in gang worden gezet. Op grond van de wet kan een vennootschap worden ontbonden als zij op het tijdstip van ontbinding geen baten meer heeft.

De meest eenvoudige situatie is dan ook als de BV geen baten meer heeft op het moment dat het ontbindingsbesluit wordt genomen. De vennootschap hoeft dan niet te worden verreffend en kan direct worden uitgeschreven uit het handelsregister. Dit wordt ook wel “turboliquidatie” genoemd.

In de gevallen dat nog wel baten aanwezig zijn in de vennootschap, dient de vennootschap vereffend te worden. Meestal worden de bestuurders als vereffenaar van de BV aangewezen, maar de statuten kunnen ook iemand anders aanwijzen. Van de baten dienen de schuldeisers te worden betaald. Gedurende de vereffening blijft de vennootschap bestaan. Als na voldoening van de schulden vermogen resteert, dan zal dit aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Tot zover de meest ‘ideale’ situaties van ontbinding. Lastiger wordt het als de schulden niet of niet geheel kunnen worden voldaan uit de baten van de vennootschap. In dat geval bepaalt de wet[1] dat de vereffenaar het faillissement van de vennootschap aan moet vragen, tenzij alle bekende schuldeisers instemmen met voortzetting van vereffening buiten faillissement. Indien er echter in zijn geheel geen baten zijn, wordt in de praktijk toch voorkeur gegeven aan de turboliquidatie.[2] Zonder baten of potentiële baten kan ook een curator niks meer betekenen voor de schuldeisers.

Maar bestuurders, let op! Een ontbonden vennootschap kan alsnog failliet worden verklaard, zo oordeelde onder meer het Gerechtshof Den Haag[3]. Dat kan als aannemelijk is dat er nog baten aanwezig zijn of alsnog te verwachten zijn. Daarbij kan (met name) gedacht worden aan een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid die nog niet te gelde is gemaakt of bijvoorbeeld een vordering op de Belastingdienst op grond van nog niet teruggevraagde BTW. Ga dus goed na of er inderdaad geen potentiële baten meer zijn op het moment van ontbinding en beëindiging van je BV! Laat je daarbij goed adviseren door een accountant en advocaat.

Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

[1] Artikel 2:23a lid 4 BW.

[2] Hoge Raad, 18 december 2015: ECLI:HR:2015:3636.

[3] Gerechtshof Den Haag, 2 juli 2015, ECLI:NL:GHDA:2015:1846.