Ben je als eigenaar van de grond ook eigenaar van alle gebouwen die daarop staan?

Ben je als eigenaar van de grond ook eigenaar van alle gebouwen die daarop staan?

De uitleg van ‘natrekking’ uit art. 5:20 BW

Op het moment dat iemand eigenaar is van een stuk grond, is het belangrijk om te weten wat er onder dat eigendom valt. Hoe zit het dan bijvoorbeeld met de gebouwen en planten die op die grond staan die door iemand anders daarop zijn aangebracht? Hiervoor geldt dan het leerstuk ‘natrekking’ dat ik hier kort uiteen zal zetten.

Op grond van art. 5:20 BW is de eigenaar van de grond ook automatisch eigenaar van:

  1. de bovengrond en het water dat zich daarop bevindt;
  2. de onder de grond bevindende aardlagen;
  3. het grondwater dat door een bron, put of pomp aan de oppervlakte is gekomen;
  4. gebouwen en werken die direct of indirect duurzaam met de grond zijn verenigd en die geen bestanddeel vormen van een andere onroerende zaak;
  5. de met de grond verenigde beplantingen.

Dit met uitzondering van de kabels en leidingen voor gas, water en elektra. Daarnaast is mogelijk om hierop een uitzondering te maken door middel van het vestigen van een opstalrecht.

Oftewel de elementen zoals hierboven genoemd worden automatisch met de grond ‘nagetrokken’ waardoor de eigenaar van de grond automatisch het eigendom van die elementen heeft. De eigenaar van de grond is dus ook eigenaar van de gebouwen en de planten die daarop staan, ongeacht de vraag wie die heeft aangebracht.

Binnen de categorie ‘gebouwen en werken’ kan onderscheid worden gemaakt in horizontale natrekking en verticale natrekking. Verticale natrekking ziet op de standaard situatie dat een gebouw of werk zich op de grond bevindt. Horizontale natrekking betekent dat een bestanddeel van een onroerende zaak bij het eigendom van die onroerende zaak blijft, ondanks dat het zich onder of boven de grond van een ander bevindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kelder of balkon.

Dit laat zich het beste illustreren met een plaatje:

Heb je hierover nog vragen? Neem gerust contact op!