Geldigheid van cadeaubonnen

Geldigheid van cadeaubonnen

Beperkingen in overeenkomsten over korte verjaringstermijnen op grond van de zwarte lijst (art. 6:236 sub g BW).

Iedereen kent wel de situatie dat je een cadeaubon krijgt voor je verjaardag. Die cadeaubon verdwijnt vervolgens onderin de kast en komt pas een jaar later weer boven water. Tot je grote teleurstelling kom je erachter dat die cadeaubon is verlopen. Wat kan je dan als consument doen? Is die cadeaubon dan toch nog geldig?

Van belang is dan wat er tussen de koper van de bon en de winkel is afgesproken. Ofwel: zijn er nadere voorwaarden gesloten en hoe zijn die dan vorm gegeven?

Beginsel van de wet is dat iedereen vrij is af te spreken wat men maar wil, dus ook over de termijn van de geldigheid van een cadeaubon. Dit is alleen anders indien deze termijn korter dan een jaar is. Indien de termijn korter dan een jaar is, wordt deze afspraak door de wet als ‘onredelijk bezwarend’ aangemerkt (art. 6:236 sub g BW). Die afspraak, ook wel ‘beding’ genoemd, staat namelijk op de voor juristen bekende ‘zwarte lijst’. Dat is een lijst met afspraken die voor consumenten negatief kunnen zijn. De consument kan in dat geval vernietiging inroepen van die korte termijn. Hiervoor geldt dan de wettelijke verjaringstermijn (art. 3:307 lid 1 BW) en is de cadeaubon vijf jaar geldig.

Conclusie: een aflopende termijn van een cadeaubon van een jaar of langer is dus mogelijk. Deze termijn moet dan wel in de overeenkomst (cadeaubon) of algemene voorwaarden zijn opgenomen waarmee de koper bekend was. Na een jaar is het dan aan de verkoper om alsnog de cadeaubon te laten gelden en zo een klantvriendelijk gebaar te maken. Zonder afgesproken termijn of een termijn korter dan een jaar is een cadeaubon vijf jaar geldig.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.